Het ontwikkelen van Leefgoed Veghel is iets dat in nauwe samenwerking tussen verschillende partijen gebeurt. In september 2019 ondertekenden zij een intentieovereenkomst en sindsdien werken de partijen in een kerngroep actief samen aan het vormgeven van Leefgoed Veghel.

De kerngroep voorziet de besturen van alle betrokken organisaties van advies, als het gaat om op te pakken activiteiten en uit te werken plannen. Ook zoeken de partners geschikte partijen en brengen ze mensen met elkaar in contact. 

Brabant Wonen
Brabant Zorg
GGZ Oost-Brabant
IBN
Labyrint Zorg & Werk
Area Wonen
UniK
Ons Welzijn
ROC De Leijgraaf
Gemeente Meierijstad
Z-Enzovoorts
Zusters Franciscanessen Veghel