De Zusters Franciscanessen

De zusters

Zij hebben zoveel voor Veghel gedaan. Hun gedachtegoed wordt binnen Leefgoed geëerd en in bewaring genomen, in een eigentijds jasje.

In 1844 werd in Veghel de congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods opgericht. De zusters waren altijd erg betrokken bij de Veghelse samenleving. Zij hadden bijzondere aandacht voor opvoeding, zorg en scholing. Ze richtten scholen en ziekenhuizen op, hielpen zwervers en bedelaars bij het zoeken naar werk en verzorgden zieken en ouderen. 

Kortom, zij hadden aandacht voor diegenen waar de maatschappij niet naar omkeek. Die mooie gedachte zie je terug in de kracht van Leefgoed Veghel: aandacht hebben voor elkaar. Mensen die op het Kloosterkwartier wonen en werken versterken elkaar. Ze passen bij de maatschappelijke functie die de zusters voor ogen hebben; geen zorgeiland maar een mengelmoes van mooie bedrijven en activiteiten.

01_Oorsprong-klooster5.jpg

En de zusters?

KAPEL.jpg

Zij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het complex; Moeder Overste heeft bijvoorbeeld nog altijd vetorecht. De zusters blijven daarnaast een deel van het klooster gebruiken en verspreid wonen over het terrein. Zo blijven ze – ondanks hun gemiddelde leeftijd van bijna 90 jaar – midden in de samenleving staan.

Als bedankje voor al hun mooie en belangrijke werk krijgen de zusters namens de gehele Veghelse gemeenschap een cadeau: de Kapel van de toekomst. Een kleine eigentijdse kapel naar het voorbeeld van de Franciscus-kapel in Assisi in Italië. Een monument en ontmoetingsplek, dat blijvend herinnert aan de inzet van de zusters. Draag jij een bouwsteentje bij?

Bekijk de prachtige YouTube-videoserie over de zusters.